Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2015

amusementforme:

idon-tevenwantoknow:

THERE’S TIMES WHEN I WANT A RUSTIC CABIN IN THE WOODS AWAY FROM ALL SOCIETY

image

THEN THERE’S TIMES WHEN I WANT A MODERN ASS HOUSE

image

THEN I’M LIKE I’LL ACCEPT NOTHING MORE THAN A VICTORIAN MANOR

image

THEN I WANT A PENTHOUSE IN THE MIDDLE OF NEW YORK

image

THEN I WANT ONE OF THOSE HOUSE MADE OUT SHIPPING CONTAINERS

image

THEN I WANT A FRENCH CHATEAU

image

BUT I ALSO WANT A TREE HOUSE

image

AND FALLINGWATER

image

AND A LITTLE COTTAGE ON THE OCEAN

image

HOUSES ARE SO COOL

image
Reposted fromPoooly Poooly vianoe noe
fragiile
Nie zmienisz tego w jaki sposób ja myślę i jak różne rzeczy odczuwam.
Reposted fromSuckMyDick SuckMyDick viaserplesniowy serplesniowy
fragiile
1702 5c67
Reposted fromkittey kittey viamonjurka monjurka
4723 ec67 500
Reposted fromcuty cuty
fragiile
2440 118e
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaellko ellko
fragiile
7197 00dd
Reposted fromxxjojonixx xxjojonixx viaellko ellko
fragiile
Reposted fromlouve louve viatimetobegin timetobegin
fragiile
fragiile
fragiile
0076 7007
Reposted fromcarly carly vialittledarling littledarling
fragiile
Pamiętam każdą wspólnie spędzoną chwilę. A w każdej było coś wspaniałego. Nie potrafię wybrać żadnej z nich i powiedzieć: ta znaczyła więcej niż pozostałe.
— Nicholas Sparks – Pamiętnik
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viafatu fatu
fragiile
8405 e4a0
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacorazblizej corazblizej
fragiile
7500 06ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaellko ellko
fragiile
fragiile
5862 28fc 500
Reposted fromfoods foods viaellko ellko
fragiile
fragiile
1170 c618 500
Reposted from0agus0 0agus0 viaBucefal Bucefal
fragiile
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viainherownway inherownway
fragiile
Zawsze, gdy z nim jestem, choć odurza mnie jego obecność, przychodzi do mnie myśl, której się boję: Gdzieś w głębi ogarnia mnie przerażenie, że jeśli go stracę, to jakbym straciła część siebie i zostanę okaleczona już na całe życie. 
— S. Kingsbury "Lato, kiedy kochał mnie Fletcher Greel"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl